Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

 

Obecná pravidla přijímacího řízení a základní informace (legislativa, formy zkoušky, přihlášky ke studiu, termíny zkoušek, zápisový lístek) - ke stažení zde (aktualizováno 8.1.2021). 

Formulář přihlášky k dennímu studiu na gymnáziu (formulář platný od roku 2019) - excel, pdf

Kritéria přijímacího řízení (zveřejněna 22. ledna 2020).

Kód studia: čtyřleté 79-41-K41, osmileté 79-41-K81

Obor studia: Gymnázium (pro čtyřleté i osmileté studium)

Potvrzení od lékaře vyžadujeme jen tehdy, pokud se jedná o (dlouhodobé) zdravotní problémy mající vliv na výuku.

Upřednostňujeme příjem přihlášek v písemné podobě (nejlépe doporučený dopis - naše adresa je Studentská 895, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01), případně v elektronické podobě (barevný scan přihlášky; gmh@gmh.cz).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Opatření obecné povahy ke změnám pravidel přijímacích zkoušek v roce 2021 z důvodu aktuální epidemické situace (vydáno 5.1.2021).

Odkaz na webové stránky Cermat - přijímací řízení.

Ilustrační testy z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ (pro každý test vždy zadání /testový sešit/, záznamový arch, klíč správných řešení); testy byly použité při přijímačkách nanečisto ve středu 12. února 2020. Další ilustrační testy zveřejnil Cermat na svých stránkách dne 11. ledna 2021.

Česká školní inspekce připravila pro uchazeče o studium na střední škole mobilní aplikaci. Více zde a zde.

Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.