Pro rodiče uchazečů: Termíny určené k testování na covid-19 pro přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dokument, jehož součástí jsou termíny, kdy lze nejdříve provést testování pro účely přijímacího řízení na střední školy.

Průvodce přípravou na přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, Cermat) připravilo pro uchazeče o studium na střední škole průvodce, kde naleznou základní informace ke konání jednotných přijímacích zkoušek. 

Naši studenti jsou aktivní i v této době

Přestože se stále učí distančně, plní žáci gymnázia úkoly, u kterých musí opustit své počítače a domovy. Např.

Zrušení projektového týdne

Z důvodu nejasného vývoje epidemiologické situace a vzhledem k aktuálním opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví ČR jsme pro letošní školní rok po lyžařských kurzech a maturitním ples

Opatření MŠMT a MZd k přijímacím zkouškám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-7, dodatek k přijímacímu řízení, a Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření č. j.

První fáze návratu žáků se gymnázií netýká

Nejméně do 23. dubna bude probíhat výuka ve všech třídách distanční formou. 

Přijímací řízení - aktuality (17.3.2021), časový rozpis

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.3.2021 se přijímací testy pro žáky devátých a pátých tříd základních škol přesouvají z poloviny dubna takto:

Změny v termínech maturitních zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 10. března změny v termínech a podmínkách letošních maturitních zkoušek.

Úřední hodiny v dubnu

Během období, kdy neprobíhá prezenční školní výuka, budou úřední hodiny v kanceláři školy takto:

PONDĚLÍ a STŘEDA v době 8 - 12 hodin (platí od 7.4.)

Představujeme naši školu (film, prezentace)

Pod tímto odkazem naleznete všechny informace pro uchazeče (přihlášky, kritéria, termíny, ilustrační testy atd.).

Subscribe to Gymnázium Mnichovo Hradiště RSS