Krizové kontakty

Zveřejňujeme seznamy kontaktů na krizová centra, psychologickou a psychiatrickou pomoc žákům i rodičům (zde).

1. místo v Technologické olympiádě

Tým KOSORA našich studentů ze septimy ve složení Lukáš Soustružník, Dan Razák a Filip Kolomazník zvítězil dne 22.4.

Digitalizujeme školu - zapojení do projektu

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Digitalizujeme školu v rámci Národního plánu obnovy (financováno Evropskou unií).

Gratulujeme k úspěchu v zeměpisné olympiádě

Na konci března se online formou konalo krajské kolo zeměpisné olympiády, do něhož z prvních míst v okresním kole postoupili Vanda Řezáčová (sekunda, kategorie B), Adam Kraus (kvarta, kate

Erasmus+ na GMH

Naše škola je od roku 2021 akreditována v rámci programu Erasmus+. Tato akreditace nám umožňuje vysílat pedagogy a studenty na partnerské školy v rámci Evropské unie.

Pravidla pro přijímání studentů z Ukrajiny

Vzhledem k častým dotazům, které se týkají žáků z Ukrajiny, zveřejňujeme pravidla stanovená MŠMT:

1. Přestup ze zahraniční střední školy do školy české není legislativně možný.

Národní plán doučování

Gymnázium Mnichovo Hradiště je příjemcem podpory EU v programu doučování realizovaného z Národního plánu obnovy (leden - srpen 2022).

Dotační program ŠKO-Energo na GMH

Z grantu ve výši 20.000 korun jsme pořídili vyvýšené záhony a podpořili recyklaci odpadu.

Subscribe to Gymnázium Mnichovo Hradiště RSS