Naši studenti jsou aktivní i v této době

Přestože se stále učí distančně, plní žáci gymnázia úkoly, u kterých musí opustit své počítače a domovy. Např. žáci kvarty pozorují ekosystém v blízkosti svého bydliště v projektu "Proměny" v rámci environmentální výchovy. Na konci března se většina z nich zapojila do celorepublikové akce "Ukliďme Česko" a zbavovali odpadků své nejbližší okolí. Připravuje se výzva pro ostatní studenty gymnázia ke Dni Země.

Úkolem pro žáky tercie o velikonočních prázdninách bylo se vyfotografovat u některého z maloplošných chráněných území v okolí. Pro vyučující zeměpisu to byla po 4 měsících milá příležitost prohlédnou si své žáky.

Na duben připravili vyučující tělesné výchovy pro své žáky sportovní deník, který každý týden odevzdávají s vyplněnými pohybovými činnostmi. V nabídce jsou především venkovní aktivity. Žáci nižšího gymnázia k tomu přistoupili velmi zodpovědně. Věříme, že i ti, kteří své tělo v minulých měsících trochu zanedbávali, si třeba vzpomenou na workoutové i atletické hřiště u školy (foto zde), které je stále veřejnosti přístupné. Snad je brzy budeme využívat i při hodinách tělesné výchovy.

 
Undefined