Novinky a oznámení

Den otevřených dveří online

Na středu 14. února jsme naplánovali online setkání s uchazeči nebo jejich zákonnými zástupci. Rádi bychom vám všem, kteří jste nebyli na našem dni otevřených dveří v lednu, podali základní informace o naší škole a o přijímacím řízení. Začátek v 16:00 hodin. Schůzka proběhne v prostředí MS Teams (odkaz na schůzku).

Kritéria přijímacího řízení - aktualizace 31.1.

Vyhlašujeme kritéria 1. kola přijímacího řízení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo dne 30.1.2024 navýšení kapacity školy, díky čemuž do čtyřletého studia přijímáme maximálně 30 žáků a do osmiletého studia maximálně 26 žáků. 

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete zde

Zveřejněno 29.1.2024, aktualizace 31.1.2024

Pietní akt na GMH

Studenti a učitelé Gymnázia MH uctili minutou ticha památku obětí tragické události na FFUK. Pietní akt byl zahájen společným zpěvem státní hymny, poté krátce promluvili ředitelka školy a předseda studentského parlamentu.