Stanovisko ke stávce 27.11.2023

Vážení rodiče, 

pedagogové Gymnázia Mnichovo Hradiště se stávky učitelů vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na 27. 11. 2023 oficiálně účastnit nebudou, ale budou ji plně podporovat. Výuka bude probíhat standardně podle rozvrhu jednotlivých tříd. 

Hlavním důvodem pro podporu stávky je:

 • snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax, viz další odkazy), které vrátí školství o mnoho let zpět a projeví se v následujících oblastech: 

  - omezení možnosti dělení hodin v předmětech, v nichž je výuka v menším počtu žáků efektivnější

  - opětovné navýšení počtu žáků ve skupinách (výrazné omezení moderních metod výuky – formativní či individuální přístup k žákům apod.) 

  - zrušení nebo neotevření některých volitelných předmětů 

  - konkrétně na GMH by mohlo dojít k redukci minimálně 15 odučených hodin týdně 

 • ohrožení školských podpůrných profesí 

  - snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 

  - neustálé odkládání zakotvení pozic školní psycholog, sociální pedagog a kariérový poradce do systému školských pracovníků, což vede k jejich nestabilitě a nejistotě 

 • snížení počtu a platů nepedagogických pracovníků (např. školníků, uklízeček a kuchařek), toto může vést k ohrožení provozu školy 
 • nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (opětovná revize nového RVP) a z toho plynoucí nekoncepční uspořádání výuky a časté změny studijních plánů 

Chápeme, že ekonomická situace celé České republiky v současnosti není dobrá a šetřit jsou nuceni všichni, ale navrhovaná opatření zasahují do budoucnosti mladé generace. Vnímáme potřebu vzdělávat vaše děti pro společnost, ve které pouhá naučená data nebudou stačit, chceme je rozvíjet v plnohodnotné osobnosti, včetně jejich postojů, schopností komunikovat, orientovat se v informacích a cíleně řídit svůj rozvoj. 

V Mnichově Hradišti 22. listopadu 2023 

učitelé a další zaměstnanci Gymnázia Mnichovo Hradiště

Otevřený dopis předsedy školských odborů Františka Dobšíka (zveřejněný na www.novinky.cz dne 15.11.2023)

Důvody stávky (článek na webu Seznam Médium 12.11.2023)

Informace na webu školských odborů