Den latiny 30.11.

Ve čtvrtek 30. listopadu se 21 zájemců z různých ročníků našeho gymnázia vydalo do Prahy, kde se na FFUK konal pod záštitou Ústavu řeckých a latinských studií už jedenáctý ročník Dne latiny.

Dostavilo se mnoho zájemců z celé republiky, takže velká aula „praskala ve švech“. Po poměrně náročném úvodu si každý účastník vybral z pestré nabídky 3 přednášky a odebral se do jednotlivých poslucháren. Zazněla témata o zkáze Pompejí, Aeneovi, o antickém dědictví jako zdroji inspirace pro řecký nacionalismus, o etymologických hrátkách v lékařské terminologii či antických motivech v pop music 60. let. Jednoznačně bodoval K. Pacovský s přednáškou: Až já budu veliká, bude ze mě jeptiška. Někteří z nás si mohli ověřit i své schopnosti z angličtiny prostřednictvím přednášky K. Vukoviče: Wolves and Roman Mythology: A Festival Celebration of Nudity and Fertility? Jediné, co nám bylo líto, že odpadla témata o výkonnostním sportu v antice a výuce tělocviku z důvodu onemocnění přednášejících.

Unavení, ale obohacení o nové informace, jsme se večer vraceli domů a diskutovali o uplatnění latiny v různých oborech. Nováčci pak ocenili i seznámení s prostory FFUK a formou vysokoškolského studia.