Ostatní projekty

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Žáci naší školy se ve školním roce 2018/2019 zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů, které zajistila o.p.s. Post Bellum. Závěrečná tisková zpráva zde

OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ“

Zkvalitnění prostředí pro žáky i učitele

Realizace projektu na Gymnáziu Mnichovo Hradiště:

Realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

V rámci projektu jsou na Gymnáziu Mnichovo Hradiště realizovány tyto aktivity:

  • Činnost školní psycholožky (0,5 úvazku, září 2017 – červenec 2019)
  • Činnost kariérové poradkyně (0,1 úvazku, září 2019 – květen 2018)
  • Další vzdělávání pedagogů (jazykové vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj)
  • Tandemová výuka (září 2017 – červen 2018, matematika)

 

 

RESPEKT NEBOLÍ

Září 2010 – březen 2013

Ve spolupráci s Člověkem v tísni

Projekt zaměřený na lidská práva

Kvinta – septima 2013

Části projektu:

1. Třídenní exkurze do Litomyšle:

restaurátorské dílny, galerie, zámek, městský prostor, nový kostel, ubytování v nově zrekonstruovaném pivovaru – součást zámku.

2. Příprava a realizace výstavy uměleckým objektů ve veřejném prostoru města

Finanční podpora: Kč 12. 500,-

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Štrojsová,

dále zapojení: Mgr. Petr Mazánek, Mgr. Petr Rydval

 

PANENKA PRO UNICEF

Výroba panenek a jejich následné zaslání organizaci UNICEF

 

Panenky byly následně organizací UNICEF prodány a tímto prodejem byly získány prostředky pro očkování jednoho dítěte v rozvojové zemi.

 

POSTAVME SE HLADU

Za špaldou a pohankou

Podzim 2012

projekt zaměřený na potravinovou bezpečnost

Na projekt byla čerpána podpora Kč 20.000,-.

Části projektu:

Putování za místními výrobci potravin

Ochutnávka místních potravin

Projektový den – potravinová bezpečnost

Dílna pro veřejnost

Dílna pro mladší žáky

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Štrojsová,

spolupracovala: Mgr. Yvona Řehořková

 

 

ACTIVE CITIZENSDEJ ZELENI ZELENOU

Projekt British Council a Člověka v tísni - Varianty

Občanská angažovanost, jaro 2013 – podzim 2014

Na projekt byla čerpána podpora ve výši Kč 13.000,-.

Aktivity v rámci projektu:

Provedení dotazníkového šetření

Zajištění přednášek odborníků

Barevné budky

Malování s MŠ

Jednání se samosprávou a státní správou

Panelové diskuse

Úklidové akce parků

Inspirativní výjezdy: Litomyšl, Hradec Králové, Mělník,…

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Štrojsová,

spolupracovali: Mgr. Yvona Řehořková, Mgr. Petr Mazánek

 

KDO JINÝ?!

Projekt společnosti Člověk v tísni –

Jeden svět na školách

Zaměřen na občanskou angažovanost,

podporu komunity

Získané finance – cca Kč 25.000,-

Dílčí části:

Dog´s life

Zažít město jinak

Filmový klub

Vedoucí projektu Mgr. Iva Štrojsová