Projekty ve školním roce 2023/2024

Projektový týden

Projektový týden se uskuteční ve dnech 17. 6. - 21. 6. 2024. Zpracované projekty budou odprezentovány při závěrečném zakončení 24. 6. 2024 v kinosále v Mnichově Hradišti.

Studenti se mohou přihlašovat od 23.11. od 9.45 elektronicky prostřednictvím formuláře v MS Forms do 20.12.2023. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ OD 9:45 ZDE

 

1. Na kole do Berlína (I. Andrlíková, L. Umáčený)

Maximálně 10 studentů, Finanční náročnost cca 3000 Kč

Během 4 dní nás čeká cesta na kole z Mnichova Hradiště do Berlína. Během ní bychom navštívili pramen Sprévy a následně bychom tuto řeku sledovali až k jejímu berlínskému soutoku s Havolou. Délka trasy je něco přes 400 kilometrů jen s malým převýšením první den. Následně v Sasku a Braniborsku se již budeme pohybovat takřka po rovině, a to po značených cyklostezkách určených z velké části jen pro cyklisty. Mezi jednotlivými etapami bude vždy zajištěn nocleh se snídaní, na oběd a večeři se stavíme cestou, jakékoli zásoby bude možné každý den dokoupit. Pátý den si ještě projedeme německou metropoli a vlakem se vrátíme zpět do Mnichova Hradiště.  
Tento projekt je přednostně určen pro studenty, kteří využili možnosti a navrhli si vlastní téma projektu. Pro zdatné cyklisty, kteří mají již s cyklotoulkami nějaké zkušenosti. Maximální počet účastníků je 10. Předpokládaná cena za 4 noclehy a následnou zpáteční cestu vlakem je cca 3 000 Kč, může se však ještě změnit v závislosti na cenách jednotlivých ubytování.


2. Fyzika v praxi (J. Moldaschlová, V. Šákrová)

Maximálně 20 studentů, Finanční náročnost cca 500 Kč

Zažijte fyziku na vlastní kůži a spojte si teorii se zábavnou praxí.  
Během projektového týdne navštívíme iQLANDII a její zajímavé expozice zaměřené na témata z fyziky, chemie i biologie. Dále si vyzkoušíme znalosti z optoelektroniky při Laser Game a kinetickou energii při bowlingu. Během projektu vytvoříme vlastní pracovní listy na propojení teorie a vyzkoušené praxe. Na závěr si ve škole si vyzkoušíme zajímavé fyzikální pokusy. Projekt je určen pro 20 studentů, přednostně pro studenty 3.A, a je třeba počítat s finančními náklady cca 500 Kč za vstupné.

Program  
1. den - iQLANDIE Liberec – expozice Živly, Kosmo, Člověk, Smysly, MatematikUm, GEO, GEOlab, Vodní svět, Věda v domě, Překonané vynálezy - vstupné: 150 Kč  
2. den - Tvorba a vypracování vlastních pracovních listů – práce ve škole  
3. den - Laser Game Liberec - vstupné: 250 Kč  
4. den - Bowling v Bakově nad Jizerou - vstupné: 320 Kč na 1 dráhu (v dráze až 6 osob) – cca 55 Kč na osobu  
5. den - Fyzikální pokusy – práce ve škole  
 

3. Výtvarná animace (E. Kozáková, V. Edrová)

Maximálně 20 studentů, Finanční náročnost 0 Kč

Studenti se seznámí se základy a principy animace. Co je animace, jak se dělá, co je k tomu potřeba. Budou mít možnost prakticky si vyzkoušet tvorbu animace od storyboardu přes vlastní realizaci až po střih. Výsledkem řady bude tvorba krátkých animovaných sekvencí pomocí klasických animačních technik na zadané téma. Účast na předchozích animacích není podmínkou. Může se zúčastnit kdokoli. Projekt je určen pro 20 studentů.  
 

4. B(l)ack Out! (T. Rolf)

Maximálně 24 studentů, Finanční náročnost 2470 Kč

Čtyřdenní zážitkový program, na který se nezapomíná!  
Může se to stát: jsi bez mobilu, internetu i elektřiny, jen s minimální výbavou a skupinou stejně postižených spolužáků. Dokážete přežít 4 dny bez vymožeností civilizace?   
Postavíte přístřeší (indiánské tee-pee), pokácíte soušky a rozděláte oheň, vystopujete si “svůj oběd”, uvaříte vydatné a chutné jídlo jen ze základních surovin, neztratíte se v lese ani v noci?  
Táborová základna v Dolním Bousově, bez elektřiny, se spaním v týpích, vařením na ohni, mytím pod pumpou a s kadibudkami.  
Cena 2470,- Kč (pobyt, jídlo, program zajištěný pracovníky střediska ekologické výchovy CESTA). Pobytový program je určen 20 - 24 studentům, kteří tento projekt loni neabsolvovali.  
https://www.mb-eko.cz/deti-lesa/vychozi/stranka/stredisko-ekologicke-vychovy-cesta


5. iTRIP – po stopách elektronu (F. Vodvářka, T. Jelínek)

Maximálně 20 studentů, Finanční náročnost cca 2500 Kč

Projektový týden je zaměřen na zkoumání obnovitelné výroby elektrické energie. Během týdne se podíváme do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, která umožňuje akumulovat elektrickou energii vytvořenou jinými zdroji. Dále budeme v krajině hledat další zdroje této elektřiny, jako vodní a větrné elektrárny. 

1. den - Cesta z města (MH->Kouty nad Desnou), průzkum okolí (možný výšlap)  
2. den - Pěšky do areálu elektrárny Dlouhé stráně – dolní stanice  
(exkurze, sjezd z horní stanice na koloběžkách – nejdelší sjezd v ČR, pěšky zpět)  
3. den - Dědkárna – výšlap na Praděd a Malý Děd, hledání větrníků  
4. den - Po stopách vody, vodní zdroje  
5. den - Cesta do města

Ujdeme cca 25km denně, projekt je určen pro fyzicky zdatné. Projekt je určen pro maximálně 20 studentů s předpokládanou finanční náročností za dopravu, ubytování a exkurzi cca 2500 Kč (určeno především cenou ubytování). Je třeba navíc počítat s obědy a večeřemi, které nejsou zahrnuty v ceně a které si bude každý účastník hradit cestou sám.  
 

6. ERASMUS MILANO (J. Alnatour, Z. Morkusová)

Maximálně 10 studentů, Finanční náročnost cca 1000 Kč

Tento projekt je součástí výměnného pobytu, který připravujeme spolu s italským gymnáziem v Miláně. Během projektového týdne proběhne návštěva italských studentů u nás, budeme poznávat Prahu a náš region. Náplní projektu je práce s textem, interpretace literárních děl, případně tvůrčí dílny. Příští školní rok na podzim nebo na jaře proběhne druhá část – naše návštěva a pobyt na partnerské škole.   
Vzhledem ke specifičnosti projektu a obecným kritériím pro Erasmus projekty máme následující kritéria pro výběr účastníků: zúčastnit se mohou pouze studenti letošní sexty a 2.A (vzhledem k věku italských studentů), a pouze ti, kteří se zatím Erasmus projektu neúčastnili. Zájemci musí mít možnost ubytovat u sebe italského studenta a být schopni vyjet příští rok do Milána a strávit týden v italské hostitelské rodině, ovládat angličtinu minimálně na úrovni B1-B2, zájem o literaturu a práci s ní, nesmí mít kázeňské postihy ve škole a vysokou absenci, musí být schopni pokrýt své náklady spojené s pobytem Italů u nás (vstupy do muzeí, cestovné atd.) Projekt je určen pro 10 studentů a je třeba počítat s finanční náročností max.1000 Kč.

7. Military Camp (P. Rydval, K. Šrytrová)

Maximálně 20 studentů, Finanční náročnost cca 1000 Kč

Během pěti dopolední se budeme věnovat pokaždé jiné aktivitě: posilování, sebeobraně, lezení a slaňování, laser games a na závěr Gladiator Race. Projekt je fyzicky náročnější, je pro maximálně 20 studentů a studentek a je třeba počítat s finančními náklady cca 1000 Kč.  
 

8. O Faustovi z Jizerských hor aneb příroda léčí tělo i duši (I. Kolomazníková, J.Peldová)

Maximálně 15 studentů, Finanční náročnost rozepsána níže

Cílem projektu je seznámit studenty s dějinami fytoterapie od starověku až po dnešek.  
Program: 1) počátky lidového léčitelství v Čechách  
          2) léčitelé Jizerských hor a Českého ráje (od Kittela k Patočkové)  
          3) Projektový den v Kittelově areálu na Krásné + návštěva kozí farmy  
          4) praktická fytoterapie, gemmoterapie a přírodní kosmetika  
          5) luštění a malování s dr. Kittelem  
Poznámka: znalost latiny je výhodou, nikoli podmínkou účasti.  
Projekt je vzhledem k dopravě určen 15 studentům a je třeba počítat s finančními náklady 50 Kč za vstupné, dále za jízdné a kapesné na produkty dr. Kittela a farmy.

 

9. Média kolem nás (Z. Břoušková) 

Maximálně 20 studentů, Finanční náročnost cca 500 Kč

V projektu se budeme zabývat některými aktuálními tématy ve světě médií - nezávislost médií, média a manipulace, dezinformace a fake news, zpravodajská gramotnost.   
Navštívíme Českou televizi a Český rozhlas, pobesedujeme s profesionálním žurnalistou.   
Projekt je určen pro 15 - 20 studentů a je třeba počítat s finanční náročností 500 Kč.

10. Dramatizace anglických dějin (M. Syslová)

Maximálně 20 studentů, Finanční náročnost 0 Kč

Studenti nastudují zlomové momenty v dějinách Anglie, připraví scénář, poté ho nastudují a zahrají při závěrečné prezentaci. Přínosem jistě bude jedna dobře naučená otázka k maturitní zkoušce. Projekt je určen pro 20 studentů.