Strategický plán školy 2022-2035

Zpracování strategického plánu probíhalo od srpna 2020 do dubna 2022; proces silně ovlivnila epidemie covid-19. Iniciátorkou a důslednou realizátorkou vzniku strategického plánu participativním způsobem (se zapojením všech pedagogických pracovníků) byla ředitelka dr. Lenka Sosnovcová. Ve zmiňovaném období se uskutečnila 3 celodenní setkání všech pedagogických pracovníků a tři jednání užší pracovní skupiny, která se věnovala zejména popisu aktivit a výběru aktivit do akčního plánu. 

Připomínkování všech částí připravovaného dokumentu bylo otevřeno všem pedagogickým pracovníkům školy. Příprava textu vycházela ze záznamu ze společných jednání. Obsah dokumentu konzultovala zpracovatelka s ředitelkou GMH na několika samostatných setkáních. Závěrečná diskuse pedagogických pracovníků nad návrhem strategického plánu proběhla dne 13.4.2022; poté byl dokument předložen školské radě. 

Procesem zpracování prováděla RNDr. Blažena Hušková, externí facilitátorka a konzultantka